Kilise'nin Amacı

Van Uluslararası Kilisesi’nin öncelikli amacı, Mesih imanlıların Tanrı’yı yüceltmelerine olanak sağlamaktır (1. Korintliler 10:31; Efesliler 1:3-14). Bu amacı yerine getirmek için tapınma birliğini sağlamak, Tanrı’yı tanımak, kişiliğini anlamak ve  önderliğine boyun eğerek O’nunla birlikte bir yaşam sürdürmekteyiz.

Bu amaca yönelik olarak Van Uluslararası Kilisesi, her ulustan imanlıların birbirlerine kenetlenip kaynaşmasıdır. Bu da bizleri, İsa Mesih’e benzer bir olgunluğa doğru birbirimizi bina etmektedir (1 Korintliler 14:26; Efesliler 4:16). Bu demek ki, Tanrı’nın gerçeğini öğrenmeye ve öğretmeye, diğer imanlılar ile anlamlı bir paydaşlık sağlamaya, kutsal bir yaşam sürdürmeye çağırmaktadır. Rab İsa’da kutsal bir yaşam sürmek, karakterimizle, tüm varlığımızla O’na tam bir adanmışlıktır.

Van Uluslararası Kilisesi olarak, hem toplumumuz içerisinde hem de dünya ile İsa Mesih’i paylaşma olanağı sağlamaktadır (Matta 28:19-20; Elçilerin İşleri 1:8). Bu amaca yönelik olarak bizler, İsa Mesih’in isminde özverili ve bencilliğe yer vermeden herkese hizmet etmeyi hedefliyoruz.

KUTSAL KİTAP

İLETİŞİM

 

[email protected]

ADRES

İBADET

Pazar

 

Saat: 13:00

© Van uluslararası kİlİsesi

Kadıköy uluslararası topluluğu kİlİsesİ van temsİlcİsİdİr