Kilise Hizmetleri

Kilise içerisindeki birçok insanın, kilise hizmet yönetimleri hakkında farklı bakış açıları ile donatılmış olduğunun farkındayız. Tapınma, öğreti, vaaz hizmetleri topluluk içerisinde paylaşılacaktır. Bu hizmetlerin kimler tarafından yapılacağı Kilise İhtiyar Heyeti sorumluluğundadır

 

1. Birbirimize kardeşlik, dua ve paylaşım konularında birbirimize hizmet etmeye teşvik edileceğiz. Kilise İhtiyar Heyeti, bu bağlamda fiziksel ya da ruhsal bir ihtiyacı gözlemlemeyi ve karşılamayı hedeflemektedir.

 

2. İmanlıların arasındaki farklılıkların olduğununun bilinciyle, birliği ve düzeni sağlamak bizlerin isteğidir. İmanlılar arasındaki bu farklılığı sevgi ve yumuşak huylulukla uyum ve birlikteliği aşağıda belirtildiği gibi sağlamak hepimizin yükümlülüğüdür:

İncitici olabilecek uygulamalarda tartışmaya girmekten kaçınacağız,

 

KUTSAL KİTAP

İLETİŞİM

 

[email protected]

ADRES

İBADET

Pazar

 

Saat: 13:00

© Van uluslararası kİlİsesi

Kadıköy uluslararası topluluğu kİlİsesİ van temsİlcİsİdİr